Biopaliwa od Anbet

Brykiet drzewny i pellet – optymalne i ekologiczne wykorzystanie drewna

Brykiet drzewny i pellet mają wysoką kaloryczność, podobnie jak inne rodzaje biomasy. W przypadku pelletu może ona sięgać nawet około 19 MJ/kg, co przy niskiej wilgotności zapewnianej dzięki technologii produkcji i małej zawartości popiołu czyni z niego bardzo wydajne źródło ciepła. Spalanie brykietów i pelletu może być bardzo ekologiczne, ponieważ w jego efekcie powstaje znikoma ilość związków siarki i niewiele tlenków azotu.

Dzięki zestaleniu pod dużym ciśnieniem w regularne kostki czy walce nie kruszą się, można je łatwo transportować i wykorzystywać w kotłowni bez obawy przed zanieczyszczeniem pomieszczeń. Pellet drzewny bardzo dobrze sprawdza się w kotłach z podajnikami automatycznymi, dzięki czemu jest paliwem przyjaznym dla użytkownika. W przypadku kotłów wyposażonych w duże pojemniki zapas pelletu można uzupełniać bardzo rzadko, co sprawia, że wizyty w kotłowni można ograniczyć do minimum.